خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه نقاط قوت سازمانی

پرسشنامه نقاط قوت سازمانی هدف: ارزیابی نقاط قوت سازمانی. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.  توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه نقاط قوت سازمانی دارای ۱۵ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. برای پرسشنامه های دیگر مدیریت …

ادامه مطلب »