خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی

 پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی هدف پرسشنامه : بررسی میزان وجود موانع برای ورود به بازارهای صنعتی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی دارای ۲۵ سوال است. …

ادامه مطلب »