خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه موانع به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

پرسشنامه موانع به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات   هدف: بررسی موانع به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره موانع موجود در استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات با توجه به موارد زیر مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه موانع …

ادامه مطلب »