خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه مهارت های مدیران ارشد لجستیک

پرسشنامه مهارت های مدیران ارشد لجستیک هدف: بررسی مهارت‌های مورد نیاز مدیران ارشد لجستیک. نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر در عملکرد مدیران ارشد مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است.  و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مهارت های مدیران ارشد لجستیک دارای ۳۲ سوال است.  نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »