خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه مهارت های سرپرستی مدیران در مدرسه

پرسشنامه مهارت های سرپرستی مدیران در مدرسه هدف: ارزیابی مهارت‌های سرپرستی مدیران در مدرسه.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، مشخص کنید که هر مهارت به چه میزان در شما وجود دارد؟   توضیحات : سوالات پرسشنامه مهارت های سرپرستی مدیران در مدرسه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مهارت های سرپرستی …

ادامه مطلب »