خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه مهارت‌های گوش دادن

 پرسشنامه مهارت‌های گوش دادن هدف پرسشنامه : ارزیابی مهارت‌های گوش دادن. نحوه تکمیل : به موقعیت دشواری که با شخصی در محیط کار در طول هفته گذشته داشته اید، فکر کنید. آنگاه با توجه به مقیاس زیر، به هر جمله امتیاز دهید: ۱:در هیچ زمان؛ ۲: به ندرت؛ ۳: نیمی از زمان ها؛ ۴: بیشتر زمان ها؛ ۵: همه زمان ها توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده …

ادامه مطلب »