خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی (۱)

پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی (۱)   هدف: ارزیابی مهارت‌های کارآفرینی در سازمان   نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از مهارت‌های زیر را در سازمان مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی دارای  ۱۶ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   روایی و …

ادامه مطلب »