خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای

پرسشنامه مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای هدف: بررسی مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای. نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از مسائل زیر را در حمل و نقل جاده ای مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مسائل موجود در حمل و نقل جاده …

ادامه مطلب »