خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه مزایای بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

پرسشنامه مزایای بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار هدف: بررسی مزایای بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار. نحوه تکمیل: میزان ایجاد موارد زیر پس از اجرای مزایای بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار را مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه مزایای بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار دارای ۵ سوال …

ادامه مطلب »