خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه مذاکرات فروش با خریداران خارجی

پرسشنامه مذاکرات فروش با خریداران خارجی هدف: بررسی عوامل تعیین رضایت در مذاکرات فروش با خریداران خارجی. نحوه تکمیل: پس ازمطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مذاکرات فروش با خریداران خارجی  ۱۲۲ سوال است. نوع فایل Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »