خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی،نوآوری،تکنولوژی و عملکرد

 پرسشنامه مدیریت منابع انسانی،نوآوری،تکنولوژی و عملکرد هدف پرسشنامه : بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد سازمان.  نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، با توجه به طیف انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »