خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری

 پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری   هدف پرسشنامه: تحقیقات نشان داده است که مدیریت دانش اثربخش در سازمان، باعث افزایش نوآوری می‌شود. در این پرسشنامه، ارتباط بین اقدامات مدیریت دانش و نوآوری بررسی می‌شود.   نحوه تکمیل پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد با توجه به طیف انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه مدیریت دانش و …

ادامه مطلب »