خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه مدیریت بیماران

پرسشنامه مدیریت بیماران هدف : بررسی اثربخش مدیریت بیماران با نام های برابر . نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مدیریت بیماران دارای ۸ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »