خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی

پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی هدف پرسشنامه : ارزیابی بازارهای بین المللی برای تصمیم گیری درباره صادرات نحوه تکمیل : میزان اهمیت عوامل زیر در تصمیم گیری جهت صادرات به یک بازار خارجی را مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی دارای ۵۹ سوال است . نوع فایل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خرید از اینترنت

 پرسشنامه خرید از اینترنت هدف پرسشنامه : بررسی نگرش ها درباره خرید از اینترنت نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات  پرسشنامه خرید از اینترنت به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه خرید از اینترنت دارای  ۱۹ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه برند سازمان

پرسشنامه برند سازمان   هدف پرسشنامه : بررسی میزان توجه به برند سازمانی   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه برند سازمان دارای  ۱۹ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   …

ادامه مطلب »