خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه مدیریت ارزش

 پرسشنامه مدیریت ارزش هدف: بررسی ادراک افراد در زمینه مدیریت ارزش. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مدیریت ارزش دارای  ۸ سوال است . نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی …

ادامه مطلب »