خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه قابلیت ها برای زنجیره تأمین و لجستیک

 پرسشنامه قابلیت ها برای زنجیره تأمین و لجستیک هدف: بررسی میزان اهمیت قابلیت ها و شایستگی های لازم برای زنجیره تأمین و لجستیک. نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در زنجیره تأمین و لجستیک مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه قابلیت ها برای زنجیره …

ادامه مطلب »