خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه فناوری اطلاعات

پرسشنامه فناوری اطلاعات   هدف: بررسی نگرش افراد در زمینه فناوری اطلاعات.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه فناوری اطلاعات به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه فناوری اطلاعات دارای ۶ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »