خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه فعالیت های بازاریابی

پرسشنامه فعالیت های بازاریابی هدف پرسشنامه  : ارزیابی میزان توجه سازمان به فعالیت های بازاریابی نحوه تکمیل : میزان انجام هر یک از فعالیت های زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه فعالیت های بازاریابی دارای ۴۹ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »