خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش(۲)

پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش   هدف: بررسی میزان توجه به فعالیت‌های مدیریت دانش در سازمان.   نحوه تکمیل: با توجه به طیف مشخص کنید که آیا سازمان شما از موارد زیر برخوردار است؟   توضیحات : سوالات پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش به صورت ۲ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش دارای ۱۱ سوال و نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش (۱)

پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش   هدف پرسشنامه: بررسی میزان انجام فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به مدیریت دانش در سازمان.   نحوه تکمیل: میزان انجام هر یک از فعالیت‌های زیر را در سازمان خود با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش دارای ۵ سوال …

ادامه مطلب »