خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه فرصت های سازمان

پرسشنامه  فرصت های سازمان  هدف: ازیابی نقاط فرصت های سازمانی. نحوه تکمیل:میزان موافقت خود را با هریک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : این پرسشنامه ارزیابی نقاط قوت سازمانی از ابعاد مختلف (نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، آموزش و ترویج، منابع مالی) را بررسی میکند. سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت …

ادامه مطلب »