خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع هدف: بررسی میزان توجه سازمان به عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع دارای ۳۶ سوال ونوع …

ادامه مطلب »