خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندها

پرسشنامه عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندها هدف: عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار. نحوه تکمیل: میزان تاثیر هر یک از عوامل زیر را در موفقیت بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندها دارای …

ادامه مطلب »