خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی

 پرسشنامه عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی   هدف: بررسی میزان تاثیر عوامل خودکامیابی بر کارآفرینی.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه عوامل خودکامیابی …

ادامه مطلب »