خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه عوامل استراتژیک در کسب و کار

 پرسشنامه عوامل استراتژیک در کسب و کار هدف: بررسی و تعیین میزان توانایی سازمان در زمینه عوامل استراتژیک موثر بر کسب و کار. نحوه تکمیل: میزان توانایی سازمان خود را در هر یک از موارد زیر مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه عوامل استراتژیک در کسب و کار به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عوامل …

ادامه مطلب »