خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر فروش

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر فروش هدف: بررسی عوامل اثرگذار بر فروش. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده  است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عوامل اثرگذار بر فروش دارای ۱۱ سوال است. نوع فایل Word 2007 میباشد. روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »