خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر سازمان(OBSE)

پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر سازمان(OBSE)   هدف پرسشنامه :  بررسی عزّت نفس فرد در سازمان.   نحوه تکمیل :  : با توجه به شغل کنونی (یا آخرین شغل) خود، مشخص کنید که چه مقدار با جملات زیر موافق هستید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر …

ادامه مطلب »