خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه عدم اطمینان بازاریابی

پرسشنامه عدم اطمینان بازاریابی هدف پرسشنامه  : بررسی میزان عدم اطمینان بازاریابی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عدم اطمینان بازاریابی دارای ۴ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و پایایی …

ادامه مطلب »