خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه طراحی آموزشی (محتوای واحد درسی)

پرسشنامه طراحی آموزشی ( محتوای واحد درسی)   هدف: بررسی میزان مناسب بودن محتوای واحد درسی.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه طراحی آموزشی ( محتوای واحد درسی) دارای ۸ سوال …

ادامه مطلب »