خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کارآفرینانه

 پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کارآفرینانه   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «کورنوال و پرلمن»  برای سنجش سیستم پاداش در سازمان کارآفرینانه طراحی شده است. عبارات ذیل بیانگر میزان حمایت سیستم پاداش از کارآفرینی سازمانی را نشان می‌دهد. این پرسشنامه کمک میکند تا (۱) مشکلات پاداش های سازمان‌ها مورد شناسایی قرارگیرد. (۲) چگونه یک سیستم پاداش بهتر می‌تواند محرکهایی را برای ریسک پذیری، نوآوری در محصولات، خدمات و فرآیندها و …

ادامه مطلب »