خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب   هدف: ارزیابی عملکرد سیستم‌های اطلاعات مبتنی بر وب.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره عملکرد سیستم‌های اطلاعات مبتنی بر وب با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب به صورت ۴ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب دارای …

ادامه مطلب »