خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه سنجش میزان بی تفاوتی در کارکنان سازمان

 پرسشنامه سنجش میزان بی تفاوتی در کارکنان سازمان   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «لیندا کیفی»  از مشاوران سازمانی، برای بی تفاوتی در کارکنان طراحی شده است.   نحوه تکمیل: مقیاس نمره گذاری برای هر عبارت از یک تا ده است؛ وضعیت خود را در خصوص هر یک از عبارات از یک (کمترین) تا ده (بیشترین) مورد ارزیابی قرار دهید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه سنجش میزان بی تفاوتی در …

ادامه مطلب »