خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه زنجیره ارزش

 پرسشنامه زنجیره ارزش هدف: بررسی اقدامات انجام شده در زمینه زنجیره ارزش. نحوه تکمیل: میزان انجام هر یک از اقدامات زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه زنجیره ارزش دارای ۸ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی و تفسیر نتایج …

ادامه مطلب »