خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه رویکردها نسبت به تبلیغات

پرسشنامه رویکردها نسبت به تبلیغات هدف: بررسی نگرش افراد نسبت به تبلیغات و جهان شمول بودن آن. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رویکردها نسبت به تبلیغات دارای ۷ سوال است. نوع …

ادامه مطلب »