خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه شوخ طبعی

پرسشنامه شوخ طبعی هدف پرسشنامه شوخ طبعی : بررسی وجود حس شوخ طبعی در محیط کار میباشد. نحوه تکمیل این پرسشنامه : درباره تجارب خود در محیط کار در طول هفته گذشته فکر کنید و با توجه به رتبه بندی زیر، به هر یک از جملات امتیاز بدهید: ۱: هرگز؛        ۲: به ندرت؛    ۳: گاهی؛        ۴: اغلب؛        ۵: همیشه توضیحات : سوالات پرسشنامه شوخ طبعی به صورت ۵ گزینه ای طراحی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ریسک پذیری

 پرسشنامه ریسک پذیری هدف پرسشنامه : بررسی میزان تمایل افراد به ریسک پذیری. نحوه تکمیل : هر کدام از جملات زیر را بخوانید و با توجه به طیف زیر به آنها امتیاز دهید: ۱: شبیه به من نمی‌باشد؛    ۲: گاهی شبیه به من می‌باشد؛    ۳: معمولاً شبیه به من می‌باشد. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »