خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان

 پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان   هدف: بررسی رفتار کارآفرینانه در سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان دارای ۱۲ سوال و …

ادامه مطلب »