خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی هدف پرسشنامه  : بررسی رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی. نحوه تکمیل: : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی دارای ۱۲ سوال است. نوع فایل …

ادامه مطلب »