خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه رضایت از قیمت

پرسشنامه رضایت از قیمت هدف پرسشنامه  : بررسی ابعاد مختلف رضایت از قیمت نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رضایت از قیمت دارای ۲۸ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی …

ادامه مطلب »