خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی

 پرسشنامه دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی هدف پرسشنامه  : بررسی میزان دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی دارای …

ادامه مطلب »