خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه خدمات بیمارستان

پرسشنامه خدمات بیمارستان هدف : بررسی رضایت بیماران از خدمات درمانی . نحوه تکمیل : نظر خود را درباره سطح عملکرد بیمارستان ، پزشکان و کارکنان با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه خدمات بیمارستان دارای ۱۰ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »