خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه جو ارائه خدمات در هتل

پرسشنامه جو ارائه خدمات در هتل هدف : بررسی جو ارائه خدمات در هتل . نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید .  توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه جو ارائه خدمات در هتل دارای ۳۹ سوال است. نوع …

ادامه مطلب »