خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه تعاملات ویژه با مشتریان

 پرسشنامه تعاملات ویژه با مشتریان هدف : بررسی سرمایه گذاری های انجام شده بر روی تعاملات ویژه با مشتریان نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه تعاملات ویژه با مشتریان دارای ۱۸ سوال است. …

ادامه مطلب »