خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

 پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی هدف پرسشنامه : سنجش تصویر برند شرکت‌های خصوصی نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی دارای۲۳ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و …

ادامه مطلب »