خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه تاثیر کامپیوتری شدن بر عملکرد بازاریابی

 پرسشنامه تاثیر کامپیوتری شدن بر عملکرد بازاریابی   هدف: بررسی تاثیر کامپیوتری شدن بر عملکرد بازاریابی.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه تاثیر کامپیوتری شدن بر عملکرد بازاریابی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه تاثیر کامپیوتری شدن …

ادامه مطلب »