خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه تاثیر عوامل فنی – اجتماعی بر تسهیم دانش

پرسشنامه تاثیر عوامل فنی – اجتماعی بر تسهیم دانش   هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر عوامل فنی – اجتماعی بر تسهیم دانش.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه تاثیر عوامل فنی – اجتماعی بر تسهیم دانش به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   …

ادامه مطلب »