خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی

پرسشنامه تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی   هدف: بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی.   نحوه تکمیل: در هر یک از موارد زیر، به کارگیری فناوری اطلاعات چقدر مؤثر بوده است؟   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی دارای ۲۲ سوال و نوع …

ادامه مطلب »