خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی(۲)

پرسشنامه برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی   هدف: بررسی میزان اهمیت و تاثیر برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی در عملکرد سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر یک از موارد پرسشنامه، با توجه به طیف نظر خود را مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه برون سپاری سیستم‌های …

ادامه مطلب »

پرسشنامه برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی (۱)

پرسشنامه برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی   هدف: بررسی میزان برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی و علت های آن.   نحوه تکمیل: با توجه به تجربه ای که در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی دارید، نظر خود را در مورد هر یک از سؤالات پرسشنامه بیان کنید.   توضیحات : نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی دارای ۵ سوال و نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »