خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه شخصیت کارآفرین

پرسشنامه شخصیت کارآفرین هدف: بررسی ویژگی‌های شخصیت کارآفرین.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه شخصیت کارآفرین به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه شخصیت کارآفرین دارای ۲۸ سوال و  نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »