خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه خرید از اینترنت

 پرسشنامه خرید از اینترنت هدف پرسشنامه : بررسی نگرش ها درباره خرید از اینترنت نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات  پرسشنامه خرید از اینترنت به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه خرید از اینترنت دارای  ۱۹ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد. …

ادامه مطلب »