خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه انگیزاننده ها و موانع به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

پرسشنامه انگیزاننده ها و موانع به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات     هدف: پرسشنامه زیر به بررسی انگیزاننده ها و موانع به‌کار‌گیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات می پردازد.   نحوه تکمیل: هر یک از عوامل انگیزاننده و موانع زیر به چه میزان موجب می‌شود تا شما از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات استفاده کنید یا از آن ها در راستای کسب اهداف سازمانی استفاده نکنید؟ پاسخ خود را با توجه …

ادامه مطلب »