خانه / دانلود

Blog Archives

پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت

 پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت هدف پرسشنامه: بررسی اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت دارای ۱۲سوال …

ادامه مطلب »